Allergenspecifik immunterapi, ASIT

Definition

  • Allergenspecifik immunterapi, ASIT, kallades tidigare för hyposensibilisering.
  • Innebär att en allergisk patient får subkutana injektioner eller tabletter med gradvis ökande mängd specifika allergener:1
    • Dosökningen pågår tills man nått en dos, så kallad underhållsdos, som ökar patientens tolerans mot allergenet över tid och därmed begränsar symtomen på allergisk sjukdom

Allergenvaccin

Aktuella indikationer

Kontraindikationer

Verkningsmekanismer

Effekter

Vaccinerna

Förundersökningar

Vaccinering

Uppföljning

Säkerhetsåtgärder

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.