Komjölksallergi, mjölkproteinallergi

 • Definition:Immunologisk hypersensitivitetsreaktion mot komjölksprotein. Kan vara IgE-medierat eller icke-IgE-medierat. 
 • Förekomst:Drabbar runt 2–8 % av alla småbarn. Ses sällan hos vuxna.
 • Symtom:Symtomen uppträder i klassiska fall under spädbarnsperioden. Besvären kan ses från olika organsystem, inkluderat bland annat diarré, eksem och anafylaxi. 
 • Kliniska fynd:Vid akut allergi kan man finna urtikaria, luftvägsstridor, uppkastningar eller symtom på anafylaxi. 
 • Diagnostik:Specifikt IgE, pricktest, provokationstest eller eliminationsmetiden är aktuella tester.
 • Behandling:Behandlingen går ut på att eliminera mjölk från kosten, med regelbundna försök på reintroduktion.

Basfakta

Definition

 • Komjölksallergi kallas också komjölksproteinallergi, mjölkproteinallergi och mjölkallergi.
 • Innebär objektiva och reproducerbara symtom eller kliniska fynd efter intag av komjölksprotein i doser som normalt tolereras hos friska.
 • Proteiner i mjölken förorsakar en hypersensitivitetsreaktion som initieras av immunologiska mekanismer:1
  • Allergin kan vara IgE-medierad eller icke-IgE-medierad:2
   • IgE-medierad, typ 1 allergisk reaktion
   • Icke-IgE-medierad, troligtvis cellmedierad
 • Kan medföra relativt allvarliga symtom med dålig tillväxt hos små barn.
 • Komjölksallergi ska inte förväxlas med mjölkintoleranser såsom laktosintolerans och galaktosemi, vilka är icke-allergiska reaktioner som kommer av enzymbrist:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.