Angioödem

 • DEFINITION:Lokal svullnad under huden eller slemhinnan, på grund av vätskeläckage i interstitiell vävnad, ofta som ett resultat av allergisk reaktion.
 • FÖREKOMST:Cirka 15 % av befolkningen upplever upprepade idiopatiska episoder med urtikaria eller angioödem.
 • SYMTOM: Subkutant ödem i elastisk vävnad som utvecklas inom minuter eller timmar. Asymmetrisk, vanligtvis inte gravitationsberoende lokalisering. Vissa former av angioödem är förknippad med andra tecken på allergi eller anafylaxi.
 • KLINISKA FYND:I regel ett akut och tydligt avgränsat subkutant ödem i elastisk vävnad som läppar, ögonlock, örsnibbar, tunga och uvula.
 • DIAGNOSTIK:Tester har begränsat diagnostisk värde. Vid allergi eventuellt pricktest eller blodprov för specifikt IgE för livsmedel.
 • BEHANDLING:Patienter med lindrigt, akut angioödem kan behandlas som om de hade en allergisk reaktion. Allvarligare anfall måste behandlas med adrenalin subkutant, steroider och antihistamin och särskild vikt läggs på att säkra fria luftvägar.

Basfakta

Definition

 • Andra beteckningar är Quinckes ödem eller angioneurotiskt ödem. Angioneurotiskt är en äldre beteckning som bör undvikas då det kan låta som att angioödem har psykiska, neurotiska kopplingar.
 • Lokal svullnad under huden eller slemhinnan, på grund av vätskeläckage i interstitiell vävnad, ofta som ett resultat av allergisk reaktion.
 • Angioödem och urtikaria kan betraktas som olika manifestationer av samma patologiska process (förutom angioödem vid HAE eller orsakad av ACE-hämmare):1-2
  • Inflammation i postkapillära venoler leder till vätskeläckage och ödem vid båda tillstånden
  • Angioödem engagerar kärlen subkutant, medan urtikaria är lokaliserad till dermis
  • Det resulterar i olika kliniska uttryck.
 • Angioödem som förekommer tillsammans med urtikaria ska betraktas som del i patientens urtikaria. Angioödem utan urtikaria kan ha annan orsak än urtikaria:3
  • Akuta episoder:
   • Upprepade episoder av det ena eller båda tillstånden som varar mindre än sex veckor
  • Kroniska episoder:
   • Återkommande episoder som pågår längre än sex veckor
 • Angioödem, med eller utan urtikaria, klassificeras som:
  • Läkemedelsutlöst
  • Allergisk, histaminutlöst
  • Hereditärt – ovanligt, har aldrig urtikaria med sitt angioödem, finns cirka 150 i Sverige
  • Förvärvat
  • Idiopatiskt

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.