Biogena aminer – kostvägledning

Basfakta

Definition

  • Biogena aminer bildas när vissa aminosyror ombildas genom bakteriell nedbrytning.
  • Biogena aminer finns främst i proteinrika livsmedel som har genomgått en mognadsprocess.

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.