Märkning av livsmedel

Basfakta

  • Det är viktigt att personer som reagerar på vissa livsmedel känner till vad olika typer av livsmedel innehåller.
  • Livsmedlens produktmärkning är ett viktigt hjälpmedel i detta sammanhang.
  • Som utgångspunkt gäller att alla förpackade livsmedel ska vara märkta med en fullständig innehållsdeklaration.
  • Den ingrediens som väger mest i livsmedlet ska stå först i innehållsdeklarationen och den ingrediens som väger minst ska stå sist.
  • Tillsatser ska anges med funktionsnamn följt av antingen E-nummer eller namn, till exempel ”konserveringsmedel E 211” eller ”konserveringsmedel natriumbensoat".
  • Det finns livsmedel som är märkta till exempel "glutenfritt" eller "mjölkfritt" och som vänder sig till personer med överkänslighet mot livsmedel.

Sammansatta ingredienser

Allergener

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.