Tillsatser – kostvägledning

Basfakta

Definition

  • Tillsatser är ämnen som tillsätts under livsmedelstillverkningen.
  • Det finns olika typer av tillsatser med olika funktioner.
  • Ämnena kan till exempel tillsättas för att öka produkternas hållbarhet, för att förbättra konsistensen eller för att ge en viss smak eller färg.

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.