Allergisk rinit/Allergisk rinokonjunktivit

  • Definition:Atopisk övre luftvägsinflammation orsakad av specifika allergener.
  • Förekomst:Vanligt. Bland europeiska barn och ungdomar uppskattas prevalensen till 10-20%.
  • Symtom:Klåda i näsan och ofta i ögon, nästäppa, rinnsnuva, nysning.
  • Kliniska fynd:Ofta bilateral konjunktivit.
  • Diagnostik:Anamnesen är ofta typisk för allergisk rinokonjunktivit men kan vid behov kompletteras med pricktest eller specifikt IgE-test.
  • Behandling: Undvikande av allergen. Förstahandsval vid läkemedelsbehandling är nasala steroider, med perorala eller nasala antihistaminer som alternativ. Vid otillräcklig effekt av ovanstående kan allergenspecifik immunterapi (AIT) ges under 3 år som subkutan injektion (björk-, hassel- och alpollenantigen, gräspollen, katthår, hundhår, hästepitel och husdammskvalster) eller som daglig tablett (gräspollen, björkhomologa trädpollen och husdammskvalster).

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling 

Förlopp, komplikationer och prognos 

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer 


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.