Luftvägsallergi och yrke

Basfakta

Definition

  • Arbetsrelaterad astma är den vanligast förekommande arbetsrelaterade lungsjukdomen i västvärlden. Förekomsten av arbetsrelaterad rinit är antagligen ännu högre.
  • Förvärrad existerande astma och rinit på grund av arbetsrelaterade faktorer spelar en väsentlig och ökande roll.
  • Allergisk alveolit/hypersensitivitetspneumoni är en sällsynt men allvarlig sjukdom som ofta är orsakad av yrkesexponering.
  • Se även texten om arbetsmedicinsk utredning av Misstänkt arbetsrelaterad astma.
  • I texten delas orsakerna upp i separata stycken: Arbetsrelaterad astmaArbetsrelaterad rinit och Arbetsrelaterad allergisk alveolit.

Arbetsrelaterad astma

Arbetsrelaterad rinit

Hypersensitivitetspneumoni, arbetsrelaterad allergisk alveolit

Exponeringar i arbetsmiljön


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.