Anorexia nervosa

  • Definition:Tillståndet karakteriseras av låg kroppsvikt, självframkallad viktnedgång, försenad pubertet, störd kroppsuppfattning och intensiv rädsla för att gå upp i vikt.
  • Förekomst:Prevalensen är 0,5–1 % bland kvinnor i övre tonåren och yngre vuxna. Tillståndet är 10 gånger vanligare bland kvinnor jämfört med män.
  • Symtom:Tidiga symtom är ändrade mat- och aktivitetsvanor, viktnedgång och trötthet. SCOFF-testet kan användas i primärvården för att hitta personer som kanske har en ätstörning.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd är avmagring, i svåra fall låg puls, lågt blodtryck, lanugohår.
  • Diagnostik:Grundlig anamnes och uteslutande av somatiska orsaker till viktnedgång. 
  • Behandling:Behandling inom specialiserad vård, oftast öppenvård. Strukturerad psykologisk behandling som tar hänsyn till eventuell samsjuklighet när patienten kommit ut ur svälten.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.