Genomgripande störningar i utvecklingen (autismspektrumtillstånd)

Basfakta

Definition

 • Begreppet autismspektrumtillstånd (AST), också kallat genomgripande störningar i utvecklingen, är samlingsnamn för flera olika tillstånd med gemensamma begränsningar inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och beteenderepertoar.
 • Autismspektrumtillstånden indelas enligt ICD-10 i:
  • Autism i barndomen (autistiskt syndrom):
   • Tydligt före 3 års ålder
   • Störning i (1) samspel, (2) kommunikationssvårigheter samt (3) begränsat, stereotypt och repetitivt beteende
  • Atypisk autism
   • Skiljer sig från autism i barndomen genom senare debut eller genom att inte uppfylla kriterierna på alla de tre områden som karakteriserar autism i barndomen.
  • Aspergers syndrom
  • Andra specificerade eller ospecificerade genomgripande utvecklingsstörningar

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.