ADHD/hyperaktivitetsstörningar hos barn

  • Definition:Tillstånd präglat av störningar i koncentrations-/uppmärksamhetsförmågan och/eller motorisk hyperaktivitet och impulsivitet. Tillståndet måste föreligga i minst sex månader. Symtomen ska ha noterats före tolv års ålder och ha en direkt negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete.
  • Förekomst:Prevalensen för ADHD bland barn är 3 %.
  • Symtom:Huvudsymtom är störningar i koncentration och uppmärksamhet, motorisk hyperaktivitet och ökad impulsivitet.
  • Kliniska fynd:Symtomen leder ofta till beteendestörningar och dålig funktion socialt och i skolan.
  • Diagnostik:Diagnos ställs inom den barnpsykiatriska vården efter en grundlig utredning.
  • Behandling: Multimodal behandling med pedagogiska, psykologiska/psykiatriska, medicinska och psykosociala åtgärder.

Basfakta

Definition

  • Tillstånd präglat av störningar i koncentrations-/uppmärksamhetsförmågan och/eller motorisk hyperaktivitet och impulsivitet.1
  • Tillståndet måste föreligga i minst sex månader och symtomen ska ha noterats före tolv års ålder.2
  • Symtomen har en direkt negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.