Beteendestörningar

Basfakta

Definition

  • Upprepat och långvarigt mönster av asocialt, aggressivt eller utmanande beteende, som tydligt bryter mot sociala förväntningar och normer i förhållande till åldern.
  • Beteendemönstret ska ha pågått i mer än sex månader.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.