Ångestsjukdomar hos barn och unga

 • Definition:Ångesttillstånd hos barn och unga omfattar separationsångest, social ångest, selektiv mutism, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, agorafobi specifik fobi och tvångssyndrom.
 • Förekomst:10–20 % beräknas ha uppfyllt kriterierna för ett ångestsyndrom under sina första 18 år:
 • Symtom:Varierande symtom beroende på typ av ångesttillstånd och ålder. Huvudvärk, magont och sömnbesvär är vanligt. Ofta inslag av depressiva symtom. Ibland problematisk skolfrånvaro.
 • Kliniska fynd:Eventuellt klängigt beteende hos små barn eller social osäkerhet hos större barn. 
 • Diagnostik:Utförlig anamnes, helst från flera informationskällor. Eventuellt självskattningsformulär och semistrukturerade intervjuer för screening, diagnostik och funktion. Eventuellt neurokognitiv utredning.
 • Behandling:Psykopedagogisk behandling, KBT och i vissa fall läkemedel, i första hand SSRI.

Basfakta

Definition

 • Ångesttillstånd hos barn och unga omfattar nedanstående diagnoser i ICD-10 och DSM-5:1-2
  • Separationsångest
  • Social ångest
  • Selektiv mutism
  • Generaliserat ångestsyndrom
  • Paniksyndrom
  • Agorafobi
  • Specifik fobi
  • Tvångssyndrom, se egen text Tvångssyndrom hos barn och unga
 • Ångest är dessutom ett mycket ospecifikt symtom, som kan förekomma vid en del andra tillstånd, till exempel:
  • F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress
  • F94 Störningar av social funktion med debut särskilt under barndom och ungdomstid
  • Notera att ångest kan föreligga vid till exempel autismspektrumtillstånd i oförutsägbara situationer eller vid adhd, då patienten inte kan hantera informationsflödet

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.