Ångestsjukdomar hos barn och unga

Basfakta

Definition

 • Ångesttillstånd hos barn och unga omfattar:1
  • Separationsångest
  • Social ångest
  • Generaliserat ångestsyndrom
  • Paniksyndrom
  • Fobier
 • Ångest är dessutom ett mycket ospecifikt symtom, som kan förekomma vid en del andra tillstånd, till exempel:
  • F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress
  • F94 Störningar av social funktion med debut särskilt under barndom och ungdomstid
  • Notera att ångest kan föreligga vid till exempel autismspektrumstörning i oförutsägbara situationer eller vid adhd, då patienten inte kan hantera informationsflödet

Diagnos

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.