Tvångssyndrom hos barn och unga

Basfakta

Definition

 • Obsessiv-kompulsiv sjukdom, OCD.
 • Tvångssyndrom kännetecknas av återkommande, besvärande, oönskade och påträngande tvångstankar eller tvångshandlingar.1
 • Tvångstankar, obsessioner:
  • Störande idéer, föreställningar eller impulser som vid upprepade tillfällen dyker upp och/eller består, trots medvetenhet om orimligheten i dem och önskan att bortse från dem
  • Barnet eller den unga uppfattar dem som meningslösa eller motbjudande
 • Tvångshandlingar, kompulsioner:
  • Stereotypt beteende och handlingar som upprepas gång på gång, trots medvetenhet om orimligheten i dem och önskan att bortse från dem
  • Handlingen är inte rationell, men tjänar till att avvärja katastroftankar och ångest
 • Många normala barn har under en period tendenser till tvångshandlingar och tvångstankar utan att det är ett led i senare tvångssyndrom.2

Diagnos

Behandling

Behandlingsmål

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.