Bröstcancer

 • Definition:Malign tumör i bröstvävnad.
 • Förekomst:Årligen får drygt 8 000 kvinnor och 35-50 män diagnosen i Sverige. Livstidsrisken för kvinnor är cirka 10 %.
 • Symtom:Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är att patienten känner en knöl i bröstet. Andra symtom är smärta i bröstet, vätska från bröstvårtan, förändringar i bröstvårta, ospecifika förändringar i bröstet, hudförändringar eller öppna sår.
 • Kliniska fynd:Knöl i bröst och/eller armhåla hos kvinnor, ändrad kontur på bröstet, nytillkommet indragen bröstvårta, rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring, blodig sekretion från enstaka mjölkgång och ensidigt eksem på bröstvårtan. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
 • Diagnostik:Diagnosen ställs med trippeldiagnostik: klinisk undersökning, bilddiagnostik och vävnadsprov.
 • Behandling:Primärbehandling är kirurgi vid operabel tumör och eventuellt adjuvant behandling (endokrin-, cytostatika- och/eller strålbehandling) för att eliminera kvarvarande mikrometastaser. Så kallad neoadjuvant behandling (endokrin-och/eller cytostikabehandling) före kirurgi ökar i användning.

Basfakta

Definition

 • Malign tumör i bröstvävnad.
 • Tumörer som utgår från annan vävnad, till exempel sarkom, definieras inte som bröstcancer.
 • Bröstcancer finns i två former:
  • Invasiv
  • Cancer in situ (CIS), delas in i:
   • DCIS – Duktalt carcinom in situ
   • LCIS – Lobulärt carcinom in situ

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.