Cytostatikabehandling

Basfakta

Definition

  • Cytostatika verkar primärt på snabbväxande celler, både maligna celler och normalt snabbväxande celler:
    • Normala snabbväxande celler finns framför allt i benmärg, tarmepitel och hår
    • Dessa organ är därför speciellt utsatta för biverkningar
  • Läkemedelsbehandling baseras först och främst på kvantitativa skillnader i ämnesomsättningen mellan normala och maligna celler:
    • Ämnesomsättningsskillnaderna har cytostatiska effekter på tumörceller utan att orsaka normalceller för stor skada

Cytostatika

Behandling

Biverkningar

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.