Hormonbehandling av cancersjukdomar

Basfakta

Definition

  • Hormoner har en nyckelroll för reglering av tillväxt i de flesta vävnader.
  • Antihormonell behandling har effekt vid flera hormonberoende tumörformer, inte bara genom tillväxthämning utan också genom att inducera programmerad celldöd (apoptos).
  • Antisteroider används framför allt vid bröstcancer, endometriecancer och prostatacancer.
  • Glukokortikoider i farmakologiska doser kan leda till apoptos av olika lymfoida celltyper i experimentella system och används i kombination med cytostatika vid behandling av flera typer av lymfom och leukemi.
  • Hormoner och tillväxtfaktorer går inte helt att skilja ifrån varandra:
    • Båda kan produceras i tumörvävnad1 och de kan syntetiseras lokalt och administreras systemiskt2

Hormonkänsliga tumörer

Läkemedel


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.