Onkologiska akutsituationer

Basfakta

Definition

 • Akutsituationer kan uppkomma som en följd av förekomst eller behandling av cancersjukdom.1-2
 • En del akutsituationer utvecklar sig smygande över månader, medan andra manifesterar sig under loppet av några timmar.3
 • Kräver ofta snabb diagnostik och behandling som ofta innebär sjukhusinläggning.
 • I en del fall ställs inte cancerdiagnosen förrän en komplikation uppstår.
 • De flesta onkologiska akutsituationer kan indelas i följande huvudgrupper:1
  • Metabola
  • Hematologiska
  • Strukturella
  • Cytostatiska biverkningar

Metabola

Hematologiska

Strukturella

Biverkningar av cytostatika


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.