Palliativ strålbehandling

Behandling

Behandlingsmål

  • Lindra plågsamma symtom utan alltför många biverkningar och utan att ta alltför mycket av patientens tid.

Dosering


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.