Insulinom

Patientinformation i digitalt format

Här är länken till patientinformationen i digitalt format. Denna länk är tillgänglig för alla på medibas.se

QR-kod

Avläsning av QR-koden leder till patientinformationen i digitalt format

Vad är insulinom?

Ett insulinom är en tumör i bukspottkörteln (pankreas). De flesta insulinom är godartade tumörer och inte cancertumörer.

Gallblåsa och bukspottkörtel

Bukspottkörteln väger 100–150 gram, är 12–15 centimeter lång och sitter längst in/längst bak i bukhålan bakom magsäcken. Bukspottkörtelns huvud är nästan helt omgivet av tolvfingertarmen (duodenum). Bukspottkörten delas in i huvud (caput), kropp (corpus) och svans (cauda). Bukspottkörteln producerar cirka 1,5 liter bukspott per dygn. Bukspottet neutraliserar syran från magsäcken och spjälkar proteiner, fett och kolhydrater.

Bukspottkörteln bildar också hormonet insulin. Insulin ser till att cellerna ökar sitt förråd av näringsämnen. Detta sker bland annat genom att sockermolekylen glukos tas upp i cellerna från blodet. Hos friska personer stimuleras insulinutsöndringen i samband med måltid och anpassas till mängden mat som vi äter.

Cellerna i insulinom liknar de celler som normalt producerar insulin, och insulinom har bevarat denna produktionsförmåga. Men medan normala insulinproducerande celler regleras av måltider och mängden mat, producerar insulinom stora mängder insulin i sitt eget tempo. Detta gör att blodsockret kan falla så lågt att det ger symtom.

Vilka symtom ger insulinom?

Symtomen på insulinom liknar de symtom som personer med diabetes kan få vid en känning av lågt blodsocker. Symtomen är bland annat försämrad syn, dubbelseende, huvudvärk, skakningar, svettningar och svaghet. Hjärtklappning och hungerskänslor är vanligt. Vid mycket lågt blodsocker förekommer förvirring och nedsatt medvetandegrad. Gemensamt för alla symtom är att de går tillbaka förhållandevis snabbt efter att du har ätit.

Det är typiskt för insulinom att de nämnda symtomen uppstår under förmiddagen. Besvären utlöses ofta av fysisk aktivitet, alkohol, överhoppade måltider, bantning och behandling med diabetesläkemedlet sulfonylurea. Hos cirka 20 % kan de här symtomen uppstå även efter en måltid.

Insulinom är vanligtvis små tumörer och kan inte kännas utanpå magen. De ger mycket sällan någon smärta. Många personer med insulinom går upp i vikt. Detta beror på att de äter mycket och ofta för att hålla blodsockret uppe och för att dämpa hungerskänslorna.

I sällsynta fall kan ett insulinom bestå av cancerceller, vilket innebär att tumören är elakartad. Denna typ av insulinom kan spridas till andra delar av kroppen och är mycket mer allvarlig.

Diagnos

Diagnosen ställs vanligtvis genom att blodsocker och insulin mäts i blodprover. Detta görs normalt medan du är inlagd på sjukhus. För att provocera fram ett anfall med lågt blodsocker är det vanligt att göra ett prov med tre dagars fasta. Under fasteperioden tas blodprover regelbundet. Om du får symtom är det viktigt att du informerar personalen så att extra prover kan tas. Vid markant blodsockerfall avslutas testet. Personer med insulinom får vanligtvis symtom förhållandevis snabbt, och testet kan då avslutas långt innan det har gått tre dygn.

Om blodproverna och fasteproverna har påvisat insulinom utförs ibland bildtagning (till exempel med magnetkameraundersökning, datortomografi eller endoskopiskt ultraljud) för att se exakt var i bukspottkörteln tumören sitter. Tumören kan även hittas under en operation. Det är dock önskvärt att känna till var den är belägen redan före operationen.

Behandling

De flesta insulinom kan opereras. Normalt kan hela tumören tas bort utan att bukspottkörteln får någon allvarlig skada. Ibland måste en större eller mindre del av bukspottkörteln tas bort.

I väntan på operation finns det olika läkemedel som kan användas för att förhindra blodsockerfall.

Prognos

Prognosen är i regel mycket god. Över 90 % av patienterna botas genom en operation. Om stora delar av bukspottkörteln tas bort under operationen kan vissa få diabetes. Några få får insulinom igen efter ett par år, men prognosen är även mycket god vid återfall.

Vill du veta mer?


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.