Bisköldkörtlarna

Patientinformation i digitalt format

Här är länken till patientinformationen i digitalt format. Denna länk är tillgänglig för alla på medibas.se

QR-kod

Avläsning av QR-koden leder till patientinformationen i digitalt format

Vad är bisköldkörtlarna?

I sköldkörtelns fyra hörn, men oberoende av denna körtel, sitter fyra bisköldkörtlar även kallade paratyreoideakörtlar. En bisköldkörtel är ungefär lika stor som ett risgryn. De producerar paratyreoideahormon (PTH).

Vad är paratyreoideahormon?

Det här hormonet verkar tillsammans med ett annat hormon, kalcitonin, som bildas i sköldkörteln, och med vitamin D, för att kontrollera kalciummängden i blodet. Kroppen behöver bestämda mängder kalcium för att bilda ben och tänder. Kalcium spelar också en roll för nervernas och musklernas funktion.

Paratyreoideahormonet höjer tillsammans med D-vitamin kalciumnivån på flera olika sätt. Genom att öka upptaget av kalcium från maten i tarmen, genom att begränsa utsöndring av kalcium i urinen och genom att främja frigöringen av kalcium från benvävnaden.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.