Bukspottkörteln

Patientinformation i digitalt format

Här är länken till patientinformationen i digitalt format. Denna länk är tillgänglig för alla på medibas.se

QR-kod

Avläsning av QR-koden leder till patientinformationen i digitalt format

Vad är bukspottkörteln?

Bukspottkörteln (pankreas) är en lång tunn körtel som ligger på tvären strax bakom och nedanför magsäcken. Den har två huvudfunktioner:

  • Att tillverka enzym som behövs för att tarmen ska kunna spjälka maten, det vill säga bryta ned den. Här finns ett nära samarbete mellan levern, gallblåsan och bukspottkörteln.
  • Att tillverka hormonen insulin och glukagon. Dessa hormon spelar en mycket central roll för regleringen av blodsockret i kroppen.

Bukspottkörteln som hormonproducerande körtel

Glukos är en form av socker som finns i olika typer av mat, inte bara mat som smakar sött. Glukos är huvudenergikälla för alla celler i kroppen.

Insulin stimulerar cellerna att ta upp tillräckligt med glukos från blodet så att de får den energi de behöver. Samtidigt stimulerar insulin levern att ta upp och lagra överskottsglukos.

Glukagon har motsatt effekt. Glukagon hjälper till att höja blodsockret genom att stimulera levern så att den frisätter glukos.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.