Högt blodsocker på morgonen

Ibland kan ett högt blodsocker (plasmaglukos) på morgonen vid typ 1-diabetes verka oförklarligt. Orsaken kan vara gryningsfenomenet eller somogyieffekten. Det sistnämnda är ett resultat av för hög insulindos kvällen innan.

En hög blodsockernivå på morgonen kan ofta bero på för låg insulindos kvällen innan, men det är inte alltid det som är orsaken. För att hitta förklaringen till att blodsocker är högt på morgonen kan det vara nödvändigt att mäta blodsockret på natten under en period, gärna vid två–tretiden.

Om blodsockret är högt hela natten igenom har du troligtvis tagit för lite insulin kvällen innan.

Lågt blodsocker på natten

Somogyieffekten, kroppens reaktion på nattligt lågt blodsocker, orsakas av att blodsocker blir lågt medan du sover utan att du märker det. Kroppen arbetar då för att få upp blodsockret genom att frisätta hormoner som ökar blodsockret. Om insulinnivån i blodet är låg kommer detta att ge en kraftig ökning av blodsockret på morgonen. Det är då naturligt att tänka att du har tagit för lite insulin till kvällsmåltiden. Följaktligen reagerar du med att öka insulindosen nästa kväll. Resultatet blir ett ännu lägre nattligt blodsocker med en ännu kraftigare motreglering som följd – och ett ännu högre morgonblodsocker.

Låg insulinnivå i blodet innan du vaknar ger också en högre ökning av blodsockret än normalt efter frukost. Det här problemet är mindre vanligt vid användning av insulinpump än vid behandling med flera injektioner.

Ökat blodsocker på morgonen

Gryningsfenomenet, ökat blodsocker tidigt på morgon, är vanligt både hos personer med typ 1- och typ 2-diabetes. Men frekvensen skiljer sig mycket mellan olika studier. Ökningen av morgonblodsockret beror inte på ett föregående känningsanfall, utan på utsöndring av tillväxthormon. En sådan utsöndring sker sent på natten eller tidigt på morgonen.

För ungdomar med typ 1-diabetes är högt morgonblodsocker ett vanligt problem, särskilt under den sista delen av puberteten när tillväxtspurten är som störst. Gryningsfenomenet observeras mer sällan före puberteten. Små barn som lägger sig tidigt har ofta störst behov av insulin tidigt på natten, ofta före midnatt.

Hitta orsaken

För att hitta orsaken till högt blodsocker på morgonen rekommenderas patienten att mäta blodsockret vid två-tretiden varje natt under en period.

  • Om blodsockret är normalt eller något förhöjt vid den tidpunkten, men mycket högre på morgonen, handlar det troligtvis om gryningsfenomenet.
  • Om blodsockret är lågt vid den här tidpunkten är det troligt att somogyieffekten är orsaken.
  • Om blodsockret är lika högt som det är på morgonen, är orsaken troligtvis en för låg kvällsdos med insulin eller att du bör skjuta fram tidpunkten för när du tar medellångverkande/långtidsverkande insulin:
    • Verkningstiden för långtidsverkande insulin som är beräknat att användas en gång per dag varierar från cirka 11 timmar till över 24 timmar beroende på dos och individuella skillnader

Hitta lösningen

Beroende på vad som orsakar problemet är lösningen att:

  • Justera insulindosen/ändra tidpunkten för det medellångverkande/långtidsverkande insulinet.
  • Undvika att äta mat med mycket kolhydrater eller fett på kvällen.
  • Använda insulinpump för att ge extra insulin tidigt på morgonen när gryningsfenomenet uppstår.
  • Eventuellt diskutera med din läkare om du bör byta insulintyp/läkemedel.

Var uppmärksam på att andra orsaker kan bidra till kortvariga perioder eller enstaka episoder med högt blodsocker på morgonen. Oväntat högt blodsocker kan också uppstå på grund av fel i utrustningen, insulin som av en eller annan orsak inte fungerar så bra (till exempel på grund av värme/kyla) eller sjukdom (infektioner).

Vill du veta mer?


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.