Binjureadenom, slumpvis upptäckt vid radiologi

Basfakta

Definition

  • Betecknas även adrenalt incidentalom.
  • Den ökade användningen av CT och MR har lett till en ökning av förekomsten av slumpvis upptäckta tumörer i binjurarna – adrenala incidentalom.1-2
  • De vanligaste slumpvis upptäckta binjuretumörerna är benigna adenom.
  • Andra lesioner som kan upptäckas av en slump är myelolipom, cystor, blödningar, feokromocytom, metastaser och adrenokortikala karcinom.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.