Hirsutism

Basfakta

Definition

 • Ökad förekomst av hår på andra ställen än huvudet, armhålorna och genitalområdet hos kvinnor, det vill säga i androgenberoende områden.1-2
 • Rubbningen är ett tecken på ökad androgen påverkan på hårfolliklarna, av ökade mängder androgener (endogena eller exogena) i omlopp eller ökad känslighet i hårfolliklarna vid en normal nivå av androgener i omlopp.3-4
 • Gränsen mellan normal och ökad behåring är flytande. Man räknar med att endast hälften av fallen med hirsutism orsakas av hyperandrogenism.5
 • Hirsutism är bara ett av flera tecken på hyperandrogenism.6
 • Andra tecken är:
  • Akne
  • Alopeci
  • Central fetma
  • Kardiovaskulär sjukdom
  • Glukosintolerans/insulinresistens
  • Hypertoni
  • Infertilitet
  • Menstruationsrubbningar
 • Virilisering förekommer hos färre än 1 % med hirsutism.7

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.