Hyperkalcemi

Basfakta

Definition

  • Vid hyperkalcemi ligger serumvärdet >2,50 mmol/L.
  • Symtomen förekommer oftast vid serumkalcium >2,8–2,9 mmol/L.
  • Fördelning av kalcium:
    • 98 % av kroppens kalcium finns i skelettet, resterande 2 % cirkulerar i kroppen
    • Bara hälften av det kalcium som cirkulerar är fritt (joniserat) kalcium, den enda fysiologiskt aktiva formen
    • Resten är bundet till albumin, globulin och andra oorganiska molekyler

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.