Hypokalcemi

Basfakta

Definition

  • Hypokalcemi definieras som joniserat serumkalcium <1,15 mmol/L, eller totalt serumkalcium <2,15 mmol/L efter korrigering för S-albumin:
    • Normalvärden för serumkalcium kan variera något mellan olika laboratorier
  • Kalciumnivån i kroppen regleras noggrant av paratyreoideahormon (PTH) och vitamin D.
  • Kalcium är essentiellt för cellfunktionen, cellmembranens stabilitet, signalöverföringar i neuroner, benomsättning, blodkoagulationen och cellsignaler.
  • Rubbningar i paratyreoidea presenterar sig vanligtvis genom onormala kalciumnivåer.1 

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.