Kortvuxenhet

Basfakta

Definition

  • Kortvuxenhet är tillväxt under -2 SD.
  • Detta betyder att kortvuxenhet inte nödvändigtvis innebär någon form av sjukdom. (Knappt 3 % av alla normala kommer alltid att ligga under -2 SD).
  • Normal tillväxt är tecken på att barnet eller ungdomen är vid god hälsa. Omvänt kan barn med nästan alla subakuta eller kroniska sjukdomar växa långsammare.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.