Långvuxenhet

Basfakta

Definition

  • Ökad längdtillväxt.
  • Längdtillväxt är en komplex process som bestäms av interaktionen mellan genetik, näring och socioekonomiska faktorer.1
  • Regelbunden kontroll av tillväxten är en viktig del av undersökningarna på barnavårdscentral, vårdcentral och i skolhälsovården.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.