Struma

Basfakta

Definition

  • Struma är benämningen på en förstorad sköldkörtel.
  • En normal körtel väger 20–30 g och varje lob mäter omkring 2 x 4 x 2,5 cm i bredd, höjd och tjocklek.
  • Med stor struma avses att tyreoidea är synlig på avstånd, ger kompressionssymtom eller har en volym på mer än 50–100 ml.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.