Törst och uttorkning

Basfakta

Definition

  • Lätt dehydrering är akut förlust av mindre än 5 % av kroppsvikten – cirka 50 ml/kg.
  • Måttlig dehydrering är förlust av 5–10 % – 50–100 ml/kg.
  • Svår eller allvarlig dehydrering är förlust av 10–15 % eller mer – 100–150 ml/kg.
  • Ihållande törst = polydipsi, ihållande stor urinutsöndring = polyuri.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.