D-vitaminbrist

 • Definition:D-vitaminbrist är 25-hydroxyvitamin D lägre än <25 nmol/L. 25-hydroxyvitami mellan 25–50 nmol/L kallas för D-vitamininsufficiens. D-vitaminbrist beror på för lite solexponering och/eller för lågt intag av D-vitamin.
 • Förekomst:Oklar förekomst i Sverige. Riskgrupper är bland annat mörkhyade boende i Skandinavien och äldre personer med lite utomhusvistelse.
 • Symtom:Långvarig D-vitaminbrist kan ge trötthet, muskelsvaghet, bensmärtor och osteomalaci hos vuxna eller rakit hos barn.
 • Kliniska fynd:Kliniska fynd kan vara minskad muskelkraft i benen.
 • Diagnostik:Mätning av 25-hydroxyvitamin D i serum eller plasma.
 • Behandling:Förebyggande behandling är solexponering under sommarhalvåret och intag av D-vitamin via kosten (fet fisk och D-vitaminberikade livsmedel). D-vitamin tillskott bör tas av vissa riskgrupper. Peroralt D-vitamin ges allltid vid D-vitaminbrist, men även vid D-vitamininsufficiens om symtom och/eller påverkad biokemi (hypokalcemi, högt P/S-PTH och S/P-ALP) finns. Eventuellt kalciumtillskott.

Basfakta

Definition

 • Uttalad D-vitaminbrist:
  • Plasma- eller serumnivå av 25-hydroxyvitamin D som är <12 nmol/L
 • D-vitaminbrist:1
  • Plasma- eller serumnivå av 25-hydroxyvitamin D som är <25 nmol/L
 • D-vitamininsufficiens:1
  • Plasma- eller serumnivå av 25-hydroxyvitamin D som är 25–50 nmol/L
 • Det finns ingen konsensus om optimal nivå av plasma- eller serumnivå av 25-hydroxyvitamin D, men 50–75 nmol/L anses av många internationella expertgrupper vara tillräckligt.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.