Cushings syndrom

Basfakta

Definition

  • Sjukdomsbilden är resultatet av bestående förhöjda nivåer av glukokortikoider, med bidrag från varierande mängder av androgener i de endogena formerna.1
  • Det finns tre huvudtyper av Cushings syndrom:
    • Mb Cushing eller endogent Cushings syndrom orsakas av ACTH-producerande hypofysadenom eller ACTH-producerande tumörer utanför hypofysen (ektopiska) som medför överproduktion av kortisol
    • ACTH-oberoende sjukdom i binjurebarken
    • Iatrogent, exogent Cushings syndrom orsakas av behandling med glukokortikoider

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.