Cushings syndrom

 • Definition:Cushing syndrom innebär den kliniska bilden som uppstår vid förhöjt kortisol- Cushings sjukdom beror antingen på ACTH-producerande tumör (hypofysadenom är vanligast), sjukdom i binjurebarken eller tillförsel av glukokortikoider.
 • Förekomst:Endogen Cushings sjukdom är ovanligt.
 • Symtom:Typiska symtom är viktökning med central fetma, trötthet, amenorré, tunn hud, psykiska förändringar som depression.
 • Kliniska fynd:Månansikte, tjurnacke, trunkal fetma, hirsutism, hudblödningar, striae, proximal myopati, hypertension.
 • Diagnostik:Fritt kortison i saliv eller dygnsurin. ACTH i plasma.
 • Behandling:Primärt kirurgisk behandling.

Basfakta

Definition

 • Cushing syndrom innebär kortisolöverskott:1
  • Långvarigt förhöjda nivåer orsakar symtom, som i sin tur beskrivs som Cushing syndrom2
 • Det finns tre huvudtyper av Cushings syndrom:
  • Endogent Cushings syndrom:3
   • Orsaken är kronisk överproduktion av kortisol:
    • Mb Cushing 
    • ACTH-producerande hypofysadenom eller ACTH-producerande tumörer utanför hypofysen (ektopiska) som medför överproduktion av kortisol
    • Binjureadenom som producerar kortisol
  • Exogent Cushings syndrom:
   • Långvarig suprafysiologisk kortisonbehandling3
   • Orsakas av behandling med glukokortikoider vilket globalt är absolut vanligast2
 • Cushings sjukdom är benämningen när orsaken beror på ACTH-producerande hypofystumör.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.