Hyperaldosteronism

  • Definition:Olika tillstånd med förhöjda aldesteronnivåer i blodet. Vid primär hyperaldesteronism (PA) finns genesen i binjurebarken. 
  • Förekomst:PA föreligger hos upp till drygt 10 % av alla patienter med hypertoni i primärvården. 
  • Symtom:Ofta inga symtom. Hypokalemi kan ge symtom i form av trötthet och muskelsvaghet. 
  • Kliniska fynd:Hos många, men inte alla, hypertoni.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av ett screeningstest, aldosteron/renin-kvot (ARR), vid hög risk för PA. 
  • Behandling:Behandlingen består av läkemedel och/eller kirurgi för att minska risken på kardiovaskulära sjukdomar.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.