Hyperaldosteronism

Basfakta

Definition

  • Överproduktion av aldosteron ger symtom som orsakas av natriumretention och hypokalemi.
  • Det skiljs mellan primär (dominerande) och sekundär hyperaldosteronism.
  • Primär hyperaldosteronism kännetecknas av högt blodtryck, nedsatt plasmareninaktivitet och förhöjd aldosteronutsöndring.1-2 Kaliumkoncentrationen kan vara normal eller låg.
  • Sekundär hyperaldosteronism orsakas vanligtvis av tillstånd som aktiverar renin.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.