Charcotfot, akut osteoartropati

 • Definition:Luxationer och frakturer i foten som komplikation till neuropati (i regel i samband med diabetesneuropati).
 • Förekomst:Cirka 1 % av diabetespatienter utvecklar Charcotfot.
 • Symtom:Svullen och värmeökad fot. Smärta kan förekomma men finns inte alltid.
 • Kliniska fynd:Värmeökad, erytematös fot jämfört med den friska sidan. Tecken på neuropati. Eventuellt deformiteter och sår.
 • Diagnostik:Diagnosen ska misstänkas hos alla diabetespatienter med svullen fot. Bilddiagnostik kan bekräfta diagnosen.
 • Behandling:Immobilisering/avlastning under längre tid. I enstaka fall kirurgisk åtgärd. 

Basfakta

Definition

 • Charcotfot är en ortopedisk komplikation, en neuroartropati:
  • Beror huvudsakligen på diabetesneuropati1
  • Tillståndet karaktäriseras av patologiska frakturer och dislokation av leder, oftast i foten, och det kan leda till deformitet vid sen eller utebliven behandling
 • Namngivningen:
  • Tillståndet har fått sitt namn av Jean-Martin Charcot (1825–93) som beskrev tillståndet i detalj och nämnde möjliga patogena mekanismer
  • Kliniskt används beteckningen Charcotfot om både det akuta tillståndet och den kroniskt deformerade foten
 • Diabetesfotsår är en annan komplikation till följd av diabetesneuropati.  

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.