Charcotfot

Basfakta

Definition

  • Charcotfot är en osteoartropati eller neuroartropati som är en sällsynt senkomplikation till diabetes med samtidig perifer sensorisk och sensomotorisk neuropati.1
  • Tillståndet karaktäriseras av patologiska frakturer och dislokation av leder, oftast i foten, och det kan leda till deformitet vid sen eller utebliven behandling.
  • Kliniskt används beteckningen Charcotfot om både det akuta tillståndet och den kroniskt deformerade foten.
  • Tillståndet har fått sitt namn av Jean-Martin Charcot (1825–93) som beskrev tillståndet i detalj och nämnde möjliga patogena mekanismer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.