Gastrointestinala komplikationer vid diabetes

Basfakta

Definition

  • Gastrointestinala (GI) tillstånd som orsakas av diabetes innefattar bland annat gastropares, intestinal enteropati (som kan ge diarré, förstoppning och fekal inkontinens) och icke-alkoholorsakad fettleversjukdom.1

Esofageal påverkan

Gastropares

Intestinal enteropati

Diabetes och icke-alkoholorsakad fettleversjukdom

Diabetes och andra gastrointestinala sjukdomar

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.