Diabetesfotsår (diabetesfot)

  • Definition:Sårbildning som senkomplikation till diabetesneuropati och perifer arteriell sjukdom.
  • Förekomst:Cirka 25 % av alla diabetiker får ett diabetesfotsår.
  • Symtom:Ofta sår utan mycket smärta. 
  • Kliniska fynd:Tecken på diabetesneuropati och perifer arteriell sjukdom.
  • Diagnostik:Består av inspektion och bedömning av såret samt riskfaktorer för att framtida sår ska uppstå. 
  • Behandling:Behandling av såret (avlastning, behandling av infektioner, sårvård, god metabol kontroll) och förebyggande åtgärder.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.