Diabetesnefropati

Basfakta

Definition

  • Diabetesnefropati definieras som en ökad utsöndring av albumin i urinen (UAE >300 mg/24 timmar) hos patienter med diabetes som inte har någon annan njursjukdom – de allra flesta har samtidigt retinopati och hypertension.
  • Diabetesnefropati indelas i två stadier:
    • Mikroalbuminuri med albuminutsöndring mellan 30–300 mg/dag (UAE >20 µg/min och <200 µg/min)1-2
    • Makroalbuminuri med albuminutsöndring över 300 mg/dag (UAE = >200 µg/min)
  • Patienter med mikro- eller makroalbuminuri bör bedömas noggrant med hänsyn till komorbida tillstånd, i synnerhet retinopati och makrovaskulär sjukdom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.