Diabetesretinopati

Basfakta

Definition

  • Ögonkomplikationer vid diabetes är först och främst retinopatier,1-2 men det förekommer även linsförändringar, refraktionsproblem, glaukom och ögonmuskelpareser.
  • Diabetesretinopati är en progressiv mikroangiopati vars prevalens ökar ju längre patienten har haft diabetes mellitus.3 Utvecklingen anges nedan:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.