Effekter av testosteron

Basfakta

Bakgrund

  • Testosteronbehandling av äldre män eller män med subnormala testosteronnivåer utan säker orsak är kontroversiell och ännu mer kontroversiell för kvinnor.1-5
  • I andra länder förskrivs testosteron oftast för att behandla sexuella problem, men i Sverige saknas godkänd indikation för behandling av sexuell dysfunktion hos män.
  • För patienter med till exempel hypofyssvikt är testosteronsubstitution oproblematisk, men effekten och säkerheten när det gäller testosterontillskott till äldre män har fortfarande inte klarlagts helt.2
  • Detta dokument beskriver den vetenskapliga dokumentationen för användning av testosteron vid andra problem än klinisk hypogonadism.
  • Se särskild text för klassificering, utredning och behandling av manlig hypogonadism.

Positiva effekter av testosteron hos män

Användning av testosteron hos kvinnor

Anabola steroider och testosteronprekursorer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.