Akromegali

Basfakta

Definition

  • Akromegali är en sällsynt och smygande men kliniskt viktig sjukdom som nästan uteslutande beror på ett tillväxthormonproducerande hypofysadenom.
  • Om tillståndet debuterar innan epifysplattorna har stängts utvecklas gigantism om tillståndet förblir obehandlat.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.