Diabetes insipidus

  • Definition:En sjukdom som kännetecknas av ökad törst och passage av stora mängder okoncentrerad urin
  • Förekomst:Ovanligt tillstånd.
  • Symtom:Polydipsi (ökat intag av vätska) och polyuri (ökad urinproduktion). Törst kan förekomma, men finns inte alltid till följd av att personen dricker mycket. 
  • Kliniska fynd:Symtom på dehydrering förekommer. 
  • Diagnostik:Total urinmängd samt urin- och blodosmolalitet är viktiga kompletterande undersökningar. 
  • Behandling:Beror på typen av diabetes insipidus. 

Basfakta

Definition

  • Diabetes insipidus är en sjukdom som kännetecknas av ökad törst och passage av stora mängder okoncentrerad urin. Urinen är normal i övrigt.1
  • Sjukdomsbilden beror på brist av eller resistens mot antidiuretiskt hormon (vasopressin, ADH).1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.