Hypofyssjukdomar

 • Definition:Hypofyssjukdomar är vanligen tumörsjukdomar som kan leda till nedsatt eller ökad produktion av hypofyshormoner.
 • Förekomst:I det svenska hypofysregistret registreras 300–500 nya fall av hypofystumörer årligen, varav cirka hälften är endokrint inaktiva hypofysadenom.
 • Symtom:Symtombilden beror på underliggande orsak, eventuell överproduktion av vissa hormoner, eventuell hypofysinsufficiens och eventuella trycksymtom (huvudvärk, synpåverkan).
 • Kliniska fynd:Kliniska fynd är beroende av vilka hormonella hypofysaxlar som är påverkade. Eventuellt synbortfall.
 • Diagnostik:Hormonell screening av samtliga hypofysaxlar, ögonundersökning, MR-undersökning och kartläggning av samsjuklighet.
 • Behandling:Behandlingen avgörs av underliggande orsak. Aktuella åtgärder är operation, substitutionsbehandling, perorala dopaminagonister vid prolaktinom och i vissa fall strålbehandling.

Basfakta

Definition

 • Etiologisk indelning:1-2
  • Tumörer – adenom, ej adenom, hyperplasi
  • Vaskulära lesioner
  • Inflammatoriska eller infektiösa lesioner
 • Indelningar hypofysadenom:
  • Hormonproducerande hypofysadenom:
  • Endokrint inaktiva hypofysadenom:4
   • Förhöjd hormonsekretion kan inte påvisas i blodet
  • Tumörstorlek:
   • Mikroadenom (<10 mm) eller makroadenom (>10 mm)
 • Andra tumörtyper:
  • Kraniofaryngeom:
   • Den vanligaste tumören i hypofys/hypotalamusområdet hos barn och ungdomar
  • Meningeom är långsamväxande och kan uppstå i den parasellära regionen. Rena intersellära tumörer är sällsynta
 • Sjukdomsbilderna är mångskiftande, och utredning och behandling bör skötas av en endokrinolog.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.