Dyslipidemi, hyperlipidemi

Sammanfattning

 • Definition:Olika lipidrubbningar med ofördelaktig fördelning av lipider som ger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.
 • Förekomst:Det finns inga tydliga siffor men tillståndet bedöms vara vanligt förekommande. Ärftliga former är sällsynta men kan leda till hjärt-kärlsjukdom i tidig ålder.
 • Symtom:Dyslipidemi är en riskfaktor utan symtom, men vid ställd diagnos är det viktigt att gå igenom andra faktorer som kan öka risken för framtida hjärt-kärlsjukdomar.
 • Kliniska fynd:Ger oftast inga fynd men vid mycket höga kolesterolvärden kan patienten ha ansamlingar av kolesterol kring sträcksidor och kring ögonen. Vid ställd diagnos är det viktigt att gå igenom tecken på hjärt-kärlsjukdom och fynd som kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom.
 • Diagnostik:Diagnostiken bygger på att dela in patienter i olika riskgrupper som styr indikationen för kolesterolsänkande behandling. Patienter med konstaterad hjärt-kärlsjukdom har alltid indikation för kolesterolsänkande behandling.  
 • Behandling:Såväl livstilsbehandling som farmakologisk behandling ingår i grupper med hög och mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Statiner har störst evidens för sänkning av kolesterolnivåer och sänkning av risken för hjärt-kärlsjukdom.

Basfakta

Definition

 • Begreppet dyslipidemi används för att benämna olika lipidrubbningar med ofördelaktig fördelning av lipider.
 • Kolesterol och triglycerider är viktiga lipider i vår kropp:
  • Kolesterol är en viktig komponent till cellmembraner och är utgångsmaterialet för bland annat bildning av vitamin D, steroidhormoner och gallsyror
  • Triglycerider kan brytas ned för kroppens energiförsörjning
  • Kolesterol och triglycerider transporteras i blodet i form av chylomikroner, VDL, LDL och HDL 
 • Det finns ett samband mellan rubbningar av nivåer av vissa lipider och aterosklerosutveckling, framför allt koronar hjärtsjukdom.
 • Dyslipidemi är således en riskfaktor som behandlas för att minska risken för hjärt- kärlsjukdom:
  • En riskfaktor måste alltid ses i relation till andra samtidiga riskfaktorer när man bedömer behovet av behandling
  • Se även kardiovaskulär riskbedömning
 • Begreppet hyperlipidemi omfattar alla former av ökad nivå av blodlipider:
  • Hypertriglycerideremi utgör också en oberoende riskfaktor för hjärtkärlsjukdom och räknas som lipidrubbning. Se hypertriglyceridemi.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.