Manlig hypogonadism

  • Definition:Symtom och tecken på bristande endogen produktion av testosteron samt påvisande av låg testosteronnivå i blod.
  • Förekomst:Incidensen av hypogonadism hos vuxna >50 år är cirka 3 %, men kan vara betydligt högre i vissa riskgrupper. Vanligaste orsaken till primär hypogonadism är Klinefelters syndrom.
  • Symtom:Den kliniska bilden beror på om tillståndet debuterar före eller efter puberteten.
  • Kliniska fynd:Hos den vuxne mannen medför tillståndet värmevallningar, bukfetma, nedsatt libido, erektil dysfunktion, minskad muskelmassa och bentäthet, anemi och depressiva symtom.
  • Diagnostik:S-testosteron, och om lågt värde tillägg av S-LH och S-SHBG. 
  • Behandling:Testosteronsubstitution i de flesta fall.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.