Multipel endokrin neoplasi (MEN)

Basfakta

Definition

  • Multipel endokrin neoplasi (MEN) betecknar en grupp autosomalt dominanta syndrom där patienten utvecklar flera olika endokrina tumörer.
  • MEN indelas i tre olika undergrupper:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.