Hypoparatyreoidism

Basfakta

Definition

  • Hypoparatyreoidism är ett tillstånd med för låg nivå av parathormon (PTH) som medför hypokalcemi.1
  • Pseudohypoparatyreoidism är ett tillstånd som leder till nedsatt känslighet för PTH i vävnaderna.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.