Endokrin oftalmopati

Basfakta

Definition

  • Den kliniska bilden som uppstår på grund av inflammation, ödem och sekundär fibros i orbitavävnad.
  • Medför periorbitalt ödem, retraktion av ögonlocken, inflammation i konjunktiva, ödem och framskjutning av ögongloberna.
  • Cirka 80 % har automimmun hypertyreos.
  • Ögonsymtomen debuterar i regel samtidigt som eller efter sjukdomsutbrottet (< 18 månader), men de kan också uppstå innan hypertyreosen bryter ut.
  • Det finns ingen direkt korrelation mellan ögonsymtomen och graden av hypertyreos.

Behandling


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.