Subklinisk hypotyreos

 • Definition:Subklinisk hypotyreos definieras som TSH över referensområdet (vanligen <10 mE/L), samtidigt som värdet på FT4 är inom referensområdet.
 • Förekomst:Vid screening av vuxna har man funnit en förekomst på 3,6 % bland män och 4,8 % bland kvinnor, ökande med ålder.
 • Symtom:Inga typiska symtom på hypotyreos, men många patienter har generella symtom på låg ämnesomsättning.
 • Kliniska fynd:Inga säkra typiska symtom eller tecken på hypotyreos.
 • Diagnostik:TSH över referensområdet, samtidigt som värdet på FT4 är inom referensområdet. Förhöjt anti-TPO ökar sannolikheten för utveckling till overt hypotyreos då FT4 samtidigt blivit lågt.
 • Behandling:Behandling med tyroxin rekommenderas till personer med subklinisk hypotyreos vid TSH >7 mE/L i flera mätningar och vid diffus atoxisk struma. Positiv anti-TPO stärker indikationen för behandling. Behandling kan också övervägas vid stadigvarande TSH 4–7 om det föreligger symptom som skulle kunna vara förenliga med hypotyreos – särskilt vid positiva anti-TPO – men fås ingen effekt på symptomen bör utsättning övervägas.

Basfakta

Definition

 • Subklinisk hypotyreos är ett tillstånd som definieras biokemiskt genom:
  1. Serumtyreoideastimulerande hormon (S-TSH) som är över laboratoriets övre referensområde (och vanligen <10 mlE/L)1-2
  2. Normalt värde på fritt tyroxin (FT4) 
 • Inga typiska symtom på hypotyreos, men många patienter har generella symtom på låg ämnesomsättning.
 • Subklinisk hypotyreos är ett uttryck för en lätt underproduktion av tyroxin. Detta kan vara övergående efter till exempel en infektion, eller vara början på en primär hypotyreos, som ofta orsakas av en underliggande kronisk autoimmun tyreoidit
 • Tillståndet är omstritt och omdiskuterat. Det råder inte enighet om tillståndets naturliga förlopp eller behovet av behandling.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.