Hypotyreos under graviditeten

Sammanfattning

 • Definition:Hantering av etablerad eller nydebuterad primär hypotyreos under graviditet.
 • Förekomst:Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel skrevs tyroideahormoner ut till 79 400 kvinnor i åldrarna 20–44 år under 2017, vilket motsvarar 15 % i gruppen. Det är nästan en fördubbling jämfört med 2006.
 • Symtom:En väl reglerad hypotyreos ger inga specifika symtom eller tecken under graviditet.
 • Kliniska fynd:Obehandlad eller underbehandlad hypotyreos kan orsaka hypotyreossymtom, och ökad risk för graviditetskomplikationer och försenad utveckling hos barnet.
 • Diagnostik:Diagnosen ställs genom mätning av TSH och FT4.
 • Behandling:Behandling med levotyroxin i doser som ofta är högre än utanför graviditet.

Basfakta

Definition

 • Hypotyreos är ett tillstånd med nedsatt utsöndring av tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3).
 • Hypotyreos kan vara primär (sjukdom/rubbning i sköldkörteln) eller sekundär/tertiär, vanligen kallad central (hypofysär eller hypotalamisk orsak):
  • Primär hypotyreos leder till ökad TSH-produktion medan central beror på bristande TSH-produktion1
  • Detta dokument berör framför allt primär hypotyreos, som utgör cirka 95 % av hypotyreosfallen
 • De flesta fall av hypotyreos under graviditeten är kvinnor som behandlas för hypotyreos före graviditeten, men hypotyreos kan också uppstå/diagnostiseras under graviditeten.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.